Tjänster

Många olika typer av tjänster

Vårt företag är en bilverkstad i Skurup, Ystad och Anderslöv, och vi hjälper alla som behöver reparera sin bil. I vårt utbud ingår även möjligheten att erhålla en traditionell service, där vi går igenom din bil och letar efter skavanker av endera slaget. Vi erbjuder både tjänster för dig med en vanlig personbil och för dig med en lastbil. Du kan förutom reparation- och servicetjänster även erhålla felsökning och dylikt.

Prisgaranti

Innan vi lagar din bil, så lämnar vi alltid ett prisförslag till dig. Du får då reda på vilka fel och brister som vi ämnar att åtgärda och vilket pris som du slutligen kommer att betala. På detta sätt, så vet du således vad som kommer att åtgärdas och du vet då även hur mycket som du kommer att betala.

Välkommen till oss!

Allt inom bilservice